Udgivelser

Nedenfor beskrives et udvalg af foreningens udgivelser: bøger, årsskrifter, kalendre og genoptrykte postkort.

Nørrebro-kalender

Nørrebro Lokalhistoriske Forening og Arkiv har igen i år sendt en lokalhistorisk kalender på gaden. Kalenderen, der er i A3-format, indeholder 12 specielt udvalgte billeder af lokalhistorisk tilsnit med tilhørende billedtekst. Forsidefotoet på årets kalender viser bygningen der lå, hvor Sakramentskirken ligger i dag (Nørrebrogade 27, ud for Fælledvej).

Kalenderen kan købes hos Steenberg Bog & idé, Nørrebrogade 163 og Bog & idé Nørrebro Bycenter.

Prisen er 129,95 kr. Overskuddet fra kalendersalget bidrager til driften af Nørrebro Lokalhistoriske Forening og Arkiv.

Foreningens medlemmer kan købe kalenderen for 110 kr. ved henvendelse på mobil 2070 5208.

Der kan betales med MobilePay på nummer 23497 eller kontant.

Alle 2024-kalenderens billeder
De 12 måneders billeder.

Forsiden af 2024-kalenderen

Kalenderens forside.


En side fra 2024-kalenderen

Maj måned.


Alle årenes Nørrebrokalendre:

NØRREBROHISTORIER - Fra fedtemadder til fædregruppen

Jubilæumsbogen er en mosaik af lokalhistoriske tekster og billeder. Nogle er førstehåndsfortællinger om barndommen og opvæksten, om det politiske liv, sport og kultur, det daglige arbejde med børn, unge, ældre eller syge. Andre er historier om dengang lus, lopper og rotter var hverdag, om dengang Nørrebros møller malede mel til hovedstadens indbyggere, og om det lokale forretningslivs op- og nedture.

Bogen udkom den 14/11-2008.

Nørrebrohistorier

Bogens forside.

NØRREBRO—træk af en bydels historie

"NØRREBRO—træk af en bydels historie" er den første bog, der under ét behandler Nørrebros historie. I glimt tegnes omridsene af et kvarter i stadig udvikling fra midt i 1800-tallet frem til tærsklen af det 21. århundrede.

Bogen kommer rundt om mange sider af livet på Nørrebro - den offentlige og private forsorg, biografer, teatre, kirker, skoler og erhvervsliv, herunder handelen. Jernbaner, sporvogne og busser har krydset bydelen og sat deres præg. Erindringer fra gamle og nye nørrebroere bringer os tæt på hverdagen, arbejdslivet og familielivet.

Bogen, der er forfattet af Søren Federspiel, Karsten Skytte Jensen og Jørgen Wenzel, er på 175 sider, indbundet og rigt illustreret.

Bogen er p.t. udsolgt fra forlaget, og vi henviser til biblioteker og antikvariater.

Søren Federspiel, Karsten Skytte Jensen og Jørgen Wenzel. Nørrebro–træk af en bydels historie. Knuths Forlag, København, 1997. ISBN 87-985536-7-4.

Nørrebrobogen

Bogens forside.

Postkort

Foreningen har genoptrykt i alt 40 forskellige Nørrebro-postkort fra perioden ca. 1900-1910.

Kortene sælges for 50,- kr. for 10 stk. og de kan fås ved vores arrangementer, ved henvendelse til foreningen eller på Biblioteket Blågården.

Årsskriftet

Foreningens årsskrift indholder en række småartikler og meddelelser til medlemmerne.

Emnerne kan f.eks. være bygningshistorie og kvarterskildringer, personskildringer samt erindringer skrevet af nuværende og tidligere nørrebroere.

Årsskriftet redigeres af foreningens bestyrelse og udsendes til medlemmerne medio februar.

Læs mere om Årsskriftet.

Foto fra arkivet

Nørrebrogade, set fra Dr. Louises Bro

Nørrebrogade, set fra Dr. Louises Bro. (Se flere billeder fra Nørrebro).

Vidste du at ...

Nørrebrogade fra Runddelen og ud til Nørrebro Station hed Lygtevej indtil 1873?

Bliv medlem

Ved at blive medlem af Nørrebro Lokalhistoriske Forening og Arkiv støtter du foreningens arbejde for at udbrede kendskabet til og styrke interessen for Nørrebros historie og lokale identitet. Du modtager ved indmeldelse det nyeste årsskrift, som hver år i februar udsendes til foreningens medlemmer. Som medlem har du også mulighed for at deltage i foreningens arrangementer.

Nyhedsbrev

Abonnér på foreningens nyhedsbrev og bliv orienteret om byvandringer, foredrag og udgivelser: